Sarkom

 

Far-RMS

Protokoll for behandling av rhabdomyosarkom hos barn og voksne

Linker: OUS nettsider

--------

Neo-STS

Sekvensiell cellegiftbehandling før kirurgi ved lokalisert bløtvevssarkom 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

PEAK

En fase 3 randomisert, åpen, klinisk multisenterstudie av cgt9486+suitinib vs sunitinib hos forsøkspersoner med lokalt avansert, ikke-resektable eller metastatiske gastrointestinale stromale tumorer.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

PROPANE

En fase II studie med propranolol i kombinasjon med pembrolizumab til pasienter med fremskreden angiosarkom eller udifferensiert pleomorft sarkom

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

rEEcur

En internasjonal, randomisert, kontrollert studie av kjemoterapi for behandling av tilbakevendende og primær refraktær Ewings sarkom

Linker: OUS nettsider

--------

SACRO

En observasjonsstudie med tillegg av en randomiseringscohort som sammenligner operasjon og/eller strålebehandling (partikkelterapi) hos pasienter med primært kordom lokalisert i sakrum

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider