Ben- og bløtvevskreft

ARO-12

En randomisert fase II/III-studie med crenolanib versus placebo for pasienter som har GIST med D842V mutasjon

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Far-RMS

Protokoll for behandling av rhabdomyosarkom hos barn og voksne

Linker: OUS nettsider 

rEEcur

En internasjonal, randomisert, kontrollert studie av kjemoterapi for behandling av tilbakevendende og primær refraktær Ewings sarkom

Linker: OUS nettsider

SACRO

En observasjonsstudie med tillegg av en randomiseringscohort som sammenligner operasjon og/eller strålebehandling (partikkelterapi) hos pasienter med primært kordom lokalisert i sakrum

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

SSG XXII

En randomisert fase III-studie. Adjuvant behandling med imatinib i tre sammenlignet med fem år ved operabel GIST med høy risiko for tilbakefall

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

STS

Sekvensiell cellegiftbehandling før kirurgi ved lokalisert bløtvevssarkom 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider