Melanom

ABC-X

En fase II, åpen, randomisert studie av ipilumab og nivulumab med samtidig intrakraniell stereotaktisk strålebehandling versus ipilimumab og nivolumab alene hos pasienter med melanomhjernemetastaser

Lnker: ClinicalTrials.gov

BGBIL006

En undersøkelse av bemcentinib i kombinasjon med pembrolizumab eller dabrafenib/trametinib, sammenlignet med pembrolizumab eller dabrafenib/trametinib gitt alene, hos pasienter med ikke-operabel føflekkreft eller føflekkreft med spredning.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

CA022-001

En fase 1/2a studie av BMS-986218 alene og i kombinasjon med nivolumab sammenlignet med standard behandling med ipilimumab hos pasienter med avanserte solide svulster

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

CA224-020

En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av relatlimab gitt sammen med nivolumab hos pasienter med langtkommen kreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

CLXH254C12201

En studie for å vurdere effekt og sikkerhet av flere kombinasjonsbehandlinger med LXH254 hos pasienter med tidligere behandlet ikke-operabel eller metastatisk melanom med BRAFV600 eller NRAS mutasjon 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

GO42273

En fase ib, åpen, multisenter studie for å evaluere sikkerhet, farmakokinetikk, og aktivitet av belvarafenib alene og i kombinasjon med enten kobimetinib eller kobimetinib og atezolizumab hos pasienter med nras--mutert avansert melanom som har fått antipd-1/pd-l1-behandling

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

UV1-202 INITIUM

En studie som undersøker effekt og sikkerhet av UV1-vaksine i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab for behandling av pasienter med føflekkreft med spredning

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

V937-011

En studie med V937 kombinert med pembrolizumab sammenlignet med pembrolizumab alene ved føflekkreft med spredning

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider