Melanom

ABC-X

En fase II, åpen, randomisert studie av ipilumab og nivulumab med samtidig intrakraniell stereotaktisk strålebehandling versus ipilimumab og nivolumab alene hos pasienter med melanomhjernemetastaser

Lnker: ClinicalTrials.gov

GO42273

En fase ib, åpen, multisenter studie for å evaluere sikkerhet, farmakokinetikk, og aktivitet av belvarafenib alene og i kombinasjon med enten kobimetinib eller kobimetinib og atezolizumab hos pasienter med nras--mutert avansert melanom som har fått antipd-1/pd-l1-behandling

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Relativity-098

En fase 3, randomisert, dobbeltblind studie av adjuvant immunterapi med relatlimab og nivolumab fast dosekombinasjon versus nivolumab monoterapi etter fullstendig reseksjon av stadium III-IV melanom.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

UV1-202 INITIUM

En studie som undersøker effekt og sikkerhet av UV1-vaksine i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab for behandling av pasienter med føflekkreft med spredning

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider