Studier åpne for inklusjon

Alle studier ved seksjonen som er åpne for inklusjon er tilgjengelige i underfanene med informasjon rettet mot helsepersonell. 

Dersom du ønsker å ta kontakt ang. en av studiene kan du følge linken til helseforetakets side for å se aktuell kontaktinformasjon. 

 

Basketstudier - studier for flere diagnoser 

Analkreft

Blærekreft

Brystkreft

Hjernekreft

Hode-og halskreft

Kolorektalkreft

Lungekreft

Lymfom

Mage-, magesekk- og spiserørskreft

Melanom (føflekkreft)

Prostatakreft

Sarkom