Analkreft

 

CORINTH

En fase 1B/2 studie med sjekkpunkt-hemmeren Pembrolizumab(et anti-PD-1 antistoff) pluss standard intensitets-modulert strålebehandling ved HPV-indusert plateepitelkarsinom i anus stadium III

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider