Brystkreft

Destiny Breast12

En åpen, multinasjonal, multisenter, fase 3b/4-studie av trastuzumabderukstekan hos pasienter med eller uten baseline hjernemetastaser med tidligere behandlet fremskreden/metastatisk HER2-positiv brystkreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NAPEER

Målrettet behandling med bevacizumab i kombinasjon med cellegift etterfulgt av hormonbehandling med eller uten capivasertib før kirurgisk behandling for brystkreft.

Linker: OUS nettsider

OPTIMA

Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft

Linker: Studie nettside

SERENA-4

En randomisert, multisenter, dobbeltblindet, fase 3 studie av AZD9833 (en oral SERD) pluss palbociclib mot anastrozole pluss palbociclib for behandling av pasienter med østrogen-reseptor-positiv, HER2-negativ avansert brystkreft som ikke har mottatt systemisk behandling for sin avanserte sykdom.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

TAORMINA

En randomisert fase 3 studie som sammenligner stereotaktisk ablativ strålebehandling (SABR) og systemisk behandling med kun systemisk behandling som første linjes behandling.

Linker: ClinicalTrials.gov eller  OUS nettsider