Brystkreft

 

NAPEER

Målrettet behandling med bevacizumab i kombinasjon med cellegift etterfulgt av hormonbehandling med eller uten capivasertib før kirurgisk behandling for brystkreft.

Linker: OUS nettsider

--------

OPTIMA

Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft

Linker: Studie nettside

--------

SERENA-6

En studie for å vurdere effekten av studielegemiddelet AZD9833 + CDK4/6-hemmer vs Aromatasehemmer + CDK4/6-hemmer (standardbehandling) hos pasienter med HR+/HER- metastatisk brystkreft med påvisbar ESR1 mutasjon uten videreutvikling av sykdom under førstelinjebehandling. 

Linker: ClinicalTrials.gov

--------

TAORMINA

En randomisert fase 3 studie som sammenligner stereotaktisk ablativ strålebehandling (SABR) og systemisk behandling med kun systemisk behandling som første linjes behandling.

Linker: ClinicalTrials.gov eller  OUS nettsider