Prostatakreft

PROST 100

Hvordan påvirker hormonbehandling av prostatakreft muskelrespons på trening og mat

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

SPCG-15

Kirurgi eller strålebehandling ved lokal avansert prostatakreft – en åpen randomisert klinisk studie 

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Talapro-2

En fase 3, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie av talazoparib med enzalutamid hos pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

TENDU-101

En fase 1 studie for å undersøke sikkerhet og effekt av TENDU-vaksinasjon i pasienter som har fått tilbakefall av prostatakreft etter operasjon.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider