Ansatte

 

Seksjonsleder - Utprøvende kreftbehandling

Fagansvarlig forskningsstøtte          

Jon Amund Kyte
Seksjonsleder
Overlege, PhD
email: jonky@ous-hf.no
tlf: 22934738

Publikasjoner

Signe Øien Fretland
Fagansvarlig forskningsstøtte
email: sigfre@ous-hf.no
tlf: 94 16 55 94

Publikasjoner

Enhetsleder - Enhet for studieleger

Tormod Kyrre Guren
Enhetsleder 
Overlege, PhD
email: uxtour@ous-hf.no
tlf: 94 16 38 91

Publikasjoner

   

Studieleger

Andreas Hagen Røssevold
Lege
email: anharo@ous-hf.no 
tlf: 91 69 54 19

Publikasjoner

Andreas Ullern
Lege
email: andull@ous-hf.no
tlf: 

 

Geir Olav Hjortland
Overlege
email: goo@ous-hf.no 
tlf: 46 83 67 95

Publikasjoner

Knut Halvor Bjøro Smeland
Overlege
email: knusme@ous-hf.no
tlf: 91 69 42 47

Publikasjoner

Marta Sølvi Nyakas
Overlege
email: marnya@ous-hf.no
tlf: 94 13 61 72

Publikasjoner

Nikolai Kragøe Andresen
Lege
email: nikran@ous-hf.no
tlf: 94 16 45 31

Publikasjoner

Enhetsleder - Enhet for studiesykepleiere 

Nina Borthen Langberg
Enhetsleder
email: uxnigb@ous-hf.no
tlf: 46 93 54 58
   

Studiesykepleiere ved Radiumhospitalet

Aase Margrethe Victoria Maltau
Forskningssykepleier
email: aamalt@ous-hf.no
tlf: 94 17 08 73

Tilknyttet urologi

Aina Graver
Forskningssykepleier
email: uxgaph@ous-hf.no
tlf: 46 89 47 22

Tilknyttet melanom

Ane Haugen
Forskningssykepleier
email: anstha@ous-hf.no
tlf:

Tilknyttet sarkom

Anita Wahlstrøm Olsen
Forskningssykepleier
email: olsani@ous-hf.no
tlf: 94 86 19 52 

Tilknyttet øre-nese-hals

Anne Gina Pedersen
Forskningssykepleier
email: angipe@ous-hf.no
tlf: 91 17 49 37

Tilknyttet bryst

Anne Marie Kvam
Forskningssykepleier
email: uxankv@ous-hf.no
tlf: 91 15 31 44

Tilknyttet CNS

Cathrine Homleid Tønsager
Forskningssykepleier
email: cattoe@ous-hf.no
tlf: 91 51 72 44

Tilknyttet lymfom

Eline Hagen Tronskar
Forskningssykepleier
email: eltron@ous-hf.no
tlf: 94 82 57 03

Tilknyttet øre-nese-hals

Eline Holli Halset
Forskningssykepleier
email: elhals@ous-hf.no
tlf: 91 19 25 41

Tilknyttet bryst

Ellen Marie Haugen
Forskningssykepleier
email: ellen.haugen@ous-hf.no
tlf: 46 87 70 91

Tilknyttet urologi

Ellen Støver
Forskningssykepleier
email: estoev@ous-hf.no
tlf: 94 87 44 73

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Gunn-Elisabet Dahlen
Forskningssykepleier
email: uxdahg@ous-hf.no
tlf: 47 60 37 43

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Hege Aker Isaksen
Forskningssykepleier
email: hegis@ous-hf.no
tlf: 94 82 34 39

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Ingun Flatland Sve
Forskningssykepleier
email: ifv@ous-hf.no
tlf: 47 60 42 58

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Publikasjoner

Katinka Bell
Forskningssykepleier
email: beq@ous-hf.no
tlf: 90 59 29 68

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Kjersti Holmsen
Forskningssykepleier
email: kjeho@ous-hf.no
tlf: 47 60 41 96

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Publikasjoner

Kristin Byrkjeland Nauste
Forskningssykepleier
email: kbs@ous-hf.no
tlf: 94 87 13 59

Tilknyttet Utprøvingsenheten

Malin Kristina Klôtz
Forskningssykepleier
email: malklo@ous-hf.no
tlf: 41 25 76 27

Tilknyttet sarkom

Maren Hatteland Endresen
Forskningssykepleier
email: maendr@ous-hf.no
tlf: 94 87 94 83

Tilknyttet sarkom

Marianne Johansen
Forskningssykepleier
email: marij@ous-hf.no
tlf: 91 51 43 78

Tilknyttet lymfom

Marit Enoksen
Forskningssykepleier
email: mek@ous-hf.no
tlf: 46 81 36 84

Tilknyttet CNS og melanom

Melanie Birte Schulz-Jaavall
Forskningssykepleier
email: melas@ous-hf.no
tlf: 94 17 29 71

Tilknyttet urologi

Publikasjoner

Sigrun Vold
Forskningssykepleier
email: sigvol@ous-hf.no
tlf: 46 81 52 38

Tilknyttet CNS og melanom

Stine Næss
Forskningssykepleier
email: stinae@ous-hf.no
tlf: 90 85 43 81 

Tilknyttet sarkom

Publikasjoner

Stine Rudå Nygaard
Forskningssykepleier
email: uxnsti@ous-hf.no
tlf: 91 15 20 60

Tilknyttet lymfom

Tone Fritzøe Hovdenak
Forskningssykepleier
email: tofhov@ous-hf.no
tlf: 91 15 20 60 

Tilknyttet lymfom

Toril Margrethe Dal
Forskningssykepleier
email: daltor@ous-hf.no
tlf: 94 80 60 51

Tilknyttet lymfom

Veronica Feilum
Forskningssykepleier
email: uxfeve@ous-hf.no
tlf: 46 94 22 44

Tilknyttet bryst

Studiesykepleiere ved Ullevål

Alexandra Østgaard
Forskningssykepleier
email: uxanul@ous-hf.no
tlf: 91 19 10 73

Tilknyttet bryst

Anette Farstad Therkildsen 
Spesialbioingeniør
email: anefar@ous-hf.no
tlf: 

 

Arletta Lucja Matusiak
Forskningssykepleier
email: arlmat@ous-hf.no
tlf: 47 60 40 41

Tilknyttet lunge

Beate Nygaard-Andersen
Forskningssykepleier
email: beanyg@ous-hf.no
tlf: 90 67 84 91  

 

Janne Christoffersen 
Forskningssykepleier
email: jannec@ous-hf.no
tlf: 91 19 10 73

Tilknyttet GI

Johanne Berit S Busch
Forskningssykepleier
email: uxbube@ous-hf.no
tlf: 

Tilknyttet lunge

Kari Anne Seime 
Forskningssykepleier
email: karsei@ous-hf.no
tlf: 90 67 85 42

Tilknyttet lunge

Karla Francesca Heinrich
Forskningssykepleier
email: karlh@ous-hf.no
tlf: 91 52 59 72

Tilknyttet lunge

Madeleine Sørgard Skjold 
Forskningssykepleier
email: madea2@ous-hf.no
tlf: 90 67 84 91

Tilknyttet seneffekter/palliasjon

Ragnhild Birkelund
Spesialbioingeniør
email: ragbi@ous-hf.no
tlf: 

 

Ragnhild Tvedt 
Forskningssykepleier
email: uxtver@ous-hf.no
tlf: 91 17 61 06

Tilknyttet GI

Tina Traa 
Forskningssykepleier
email: tinat@ous-hf.no
tlf: 90 71 27 91

Tilknyttet lunge

Trine Storseth
Forskningssykepleier
email: stotri@ous-hf.no
tlf: 

Tilknyttet bryst

 

 

Enhetsleder - Forskningssekretariatet

Kirsten Thorin Hagene
Enhetsleder 
email: kihage@ous-hf.no
tlf: 99 29 32 73

Publikasjoner

   

Forskningssekretariatet

Amani Zribi
Sekretær
email: amazri@ous-hf.no
tlf: 94 17 11 87
Barbro Berggren
Forskningskoordinator
email: barbbe@ous-hf.no
tlf: 91 14 51 89
Carin Granlund
Forskningskoordinator
email: carvan@ous-hf.no
tlf: 94 16 53 28
Caroline Brekke Karlsen
Forskningskoordinator
email: cabkar@ous-hf.no
tlf: 90 84 77 91
Charlotte Nygård
Prosjektmedarbeider
email: chanyg@ous-hf.no
tlf: 94 15 24 56
Gjertrud Skorstad
Ingeniør
email: uxgjsk@ous-hf.no
tlf: 
Ismail Abdi
Forskningskoordinator
email: ismabd@ous-hf.no
tlf: 91 14 51 89
Lise Nylund Torpen
Forskningskoordinator
email: linyto@ous-hf.no
tlf: 90 86 45 81
Mansoureh Sadat Hosseini
Forskningskoordinator
email: manhos@ous-hf.no
tlf: 94 16 38 91
Mette Norderhaug Hallén
Forskningskoordinator
email: menhal@ous-hf.no
tlf: 46 86 64 59
Solveig Bringsli
Forskningskoordinator
email: solbri@ous-hf.no
tlf: 46 86 64 19
Turid Kolbjørnsgard
Forskningskoordinator
email: uxkotu@ous-hf.no
tlf: 23 02 78 53

 

 

Oppdatert 25 november 2021