Hode-hals kreft

BCC

Hypofraksjonert strålebehandling av lokaliserte basalcellecarsinomer -en randomisert studie med kurativt rettet strålebehandling 

Linker: 

KO-TIP-007

HRAS mutasjons screening i plateepitelcarsinomer utgående fra hode-hals slimhinner

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK3475-630

En studie med pembrolizumab sammenlignet med placebo etter kirurgi og stråling ved høyrisiko lokalavansert plateepitelkarsinom i hud

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

Tungespacer

Pasientrapporterte utfall ved bruk av tungespacer under strålebehandling av kreft i munnhule eller bihule

Linker: