Mage-, magesekk- og spiserørskreft

 

MK3475-06A / MK3475-06B

En åpen fase 1/2 studie av kombinasjonsterapier hos pasienter med avansert spiserørskreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

--------

NEEDS

En sammenligning av to ulike behandlingsalternativer (stråling og cellegift etterfulgt av operasjon versus stråling og cellegift og operasjon senere ved behov) ved plateepitelkreft i spiserøret.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider