Mage-, magesekk- og spiserørskreft

FAKT

Fysisk aktivitet under kreftbehandling

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

INTENSE

Irinotecan-basert triplett (FOLFOXIRI) kjemoterapi som cellegift behandling før og etter operasjon for kreft i magesekken og overgang mellom spiserør og magesekken

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK3475-06A / MK3475-06B

En åpen fase 1/2 studie av kombinasjonsterapier hos pasienter med avansert spiserørskreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NEEDS

En sammenligning av to ulike behandlingsalternativer (stråling og cellegift etterfulgt av operasjon versus stråling og cellegift og operasjon senere ved behov) ved plateepitelkreft i spiserøret.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider