Ledige stillinger

 

Vi har for tiden ingen ledige stillinger ved seksjonen.

Er du interessert i jobbmuligheter hos oss kan du ta kontakt med:

Enhetsleder for studiesykepleiere Nina Langberg på tlf: 46 93 54 58 eller email: uxnigb@ous-hf.no 

Enhetsleder for forskningssekretariatet Kirsten Hagene på tlf: 99 29 32 73 eller email: kihage@ous-hf.no