Nyrekreft

MK6482-012

En åpent, randomisert fase 3-studie med immun- og målrettet kombinasjonsterapi, som førstelinjebehandling hos pasienter med avansert klarcellet nyrekreft (ccRCC)

Linker: ClinicalTrials.gov