Norge har ca 5.3 millioner innbyggere og antall nye krefttilfeller i 2018 var 34 190. Oslo Universitetssykehus har mer enn 50% av Norges befolkning som pasientgrunnlag. I tillegg kommer pasienter som henvises til Utprøvingsenheten fra hele landet.

Utprøvingsenheten tar også imot pasienter som henvises fra andre nordiske land. For mer informasjon se Samarbeid.

Les mer om kreftforekomst og statistikk fra Kreftregisteret