Norge har ca 5.3 millioner innbyggere og antall nye krefttilfeller i 2017 var 33 564. Oslo Universitetssykehus har mer enn 50% av Norges befolkning som pasientgrunnlag. I tillegg kommer pasienter som henvises til Utprøvingsenheten fra hele landet.

Utprøvingsenheten tar også imot pasienter som henvises fra andre nordiske land. For mer informasjon se Samarbeid.

Les mer om kreftforekomst og statistikk fra Kreftregisteret