CA209-9M9

En fase I/II studie hvor PD-1 blokade med Nivolumab kombineres med strålebehandling hos 3 forskjellige pasientgrupper med spiserørskreft

Linker: ClinicalTrials.gov

EORTC 1707 VESTIGE

Postoperativ immunterapi hos pasienter med resesert ventrikkelkreft etter preoperativ kjemoterapi med høy risiko for tilbakefall (N+ og /eller R1) – en åpen, randomisert, kontrollert fase 2-studie

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

INTENSE

Irinotecan-basert triplett (FOLFOXIRI) kjemoterapi som cellegift behandling før og etter operasjon for kreft i magesekken og overgang mellom spiserør og magesekken

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NEEDS

En sammenligning av to ulike behandlingsalternativer (stråling og cellegift etterfulgt av operasjon versus stråling og cellegift og operasjon senere ved behov) ved plateepitelkreft i spiserøret.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NeoRes2

Tidspunkt for kirurgi etter stråle- og cellegiftbehandling for spiserørskreft

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider