Nedenfor finner du direkte lenker til alle studier ved Utprøvingsenheten som er åpne for inklusjon, kategorisert etter krefttype. Her kan du finne kortfattet informasjon om studiene og nødvendig kontaktinformasjon.

Oversikt over tidlig fase (I og II) studier i Norden finnes på www.nordicnect.org

For mer informasjon ang. kliniske studier se hva er kliniske studier?

 

Flere kreftformer

Brystkreft

Føflekkreft

Gallegangskreft

Hjernekreft

Hode- og halskreft

Hudkreft

Lungekreft

MPNST

 

Oppdatert 15 jan 2020