Basketstudier - Multiple diagnoser

CUPISCO

En randomisert studie for å vurdere effekt og sikkerhet av målrettet behandling eller immunbehandling sammenlignet med platinumbasert cellegiftbehandling hos pasienter med kreft der primærtumor ikke er kjent og som er behandlet med platinumbasert cellegiftbehandling

Linker: ClinicalTrials.gov

IMPRESS_NORWAY

Implementering av persontilpasset medisin i Norge

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MCLA-128-CL01

En fase I/II-studie av MCLA-128, et IgG1-bi-spesifikt antistoff rettet mot HER2 og HER3, for pasienter med avansert kreftsykdom.

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

MK3475-158

En klinisk studie med pembrolizumab for å evaluere biomarkører hos pasienter med fremskredne solide svulster

Linker: ClinicalTrials.gov eller OUS nettsider

NAVIGATE

En fase 2 “basketstudie” med den orale TRK-hemmeren larotrectinib hos pasienter med NTRK-fusjonspositive tumorer

Linker: Clinicaltrials.gov eller OUS nettsider

OFF-label study

Off-label use of anti-cancer drugs in Norway

Linker: ClinicalTrials.gov

PALLiON

PALLiON – PALLiative care in ONcology – a cluster-randomized trial to improve the care for cancer patients with a short life expectancy

Linker: ClinicalTrials.gov

V937-013

En studie med V937 i kombinasjon med pembrolizumab ved solide kreftsvulster som er avanserte eller har spredd seg.

Linker: Clinicaltrials.gov eller OUS nettsider