Samarbeid

Det er et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom Utprøvingsenheten og sentre i Norden, Europa og USA

 • Institutt for Kreftforskning, Oslo universitetssykehus
  Seksjon for celleterapi
  - Seksjon for tumorbiologi
  - Seksjon for immunterapi 
 • Nordic NECT (Nordic Network for Early Cancer Trials)
 • NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructures Network)
 • Medlem av NTA (Nordic Trial Alliance)
 • EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer)
  Network of Core Institutions (NOCI) for translational research
 • ESMO (European Society for Medical Oncology)
 • MD Anderson Cancer Center (part of Global Academic Program)
 • Farmasøytisk industri
 • Autorisert av Novartis - Part of Oncology Translational Medicine (OTM) network
 • Utvalgt partner BMS, 1 av 6 European BMS Immune-Oncology Centers of Excellence