Ansatte

 

                                              

Kyte, Jon Amund
MD PhD
Overlege, Seksjonsleder
Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte
email: jonky@ous-hf.no
tlf: 22934738

Publications/ Publikasjoner

 

 Paal Brunsvig

Brunsvig, Paal Fr.
MD PhD
Overlege, Enhetsleder Utprøvingsenheten
email: pfb@ous-hf.no
tlf: 94 17 23 69

Publications/ Publikasjoner

 

Abdi, Ismail
Prosjektkoordinator
email: ismabd@ous-hf.no
tlf: 91 14 51 89

 

Andresen, Nikolai Kragøe
Lege
email: nikran@ous-hf.no
tlf: 94 16 45 31

 

 

Katinka Bell

Bell, Katinka
Studiesykepleier
email: beq@ous-hf.no
tlf: 90 59 29 68

Bjønnes, Maria
Studiesykepleier
email: uxsmfn@ous-hf.no
tlf: 94 87 94 83

 

 

 

Bringsli, Solveig
Prosjektkoordinator
email: solbri@ous-hf.no
tlf: 46 86 64 19

 

 

Bråthen, Siri
Prosjektkoordinator
email: sibraa@ous-hf.no
tlf: 46 86 64 59

 

 

Dahlen, Gunn-Elisabet
Studiesykepleier
email: uxdahg@ous-hf.no
tlf: 47 60 37 43

 

Dueland, Svein
MD PhD
Overlege
email: svedue@ous-hf.no
tlf: 22935789

Publications/ Publikasjoner

Signe Ø. Fretland

Fretland, Signe Øien
Prosjektkoordinator
email: sigfre@ous-hf.no
tlf: 94 16 55 94

Carin L. Granlund

Granlund, Carin van der Lelie
Prosjektkoordinator
email: carvan@ous-hf.no
tlf: 94 16 53 28

Guren, Tormod
MD PhD
Overlege
email: uxtour@ous-hf.no
tlf: 94 16 38 91

Publications/ Publikasjoner

Kirsten Thorin Hagene

Hagene, Kirsten Thorin
Enhetsleder forskningssekretariat / Prosjektkoordinator
email: kihage@ous-hf.no
tlf: 99 29 32 73

Kjersti Holmsen

Holmsen, Kjersti
Studiesykepleier
email: kjeho@ous-hf.no
tlf: 47 60 41 96

Hege Aker Isaksen

Isaksen, Hege Aker
Studiesykepleier
email: hegis@ous-hf.no
tlf: 94 82 34 39

 

Johnsrud, Tine
Prosjektkoordinator
email: johtin2@ous-hf.no
tlf: 94 13 78 49

  

 

Kristin B. Nauste Nauste, Kristin Byrkjeland
Studiesykepleier
email: kbs@ous-hf.no
tlf: 94 87 13 59
Nyakas, Marta
Overlege
email: marnya@ous-hf.no
tlf: 94 13 61 72

Publications/ Publikasjoner
Charlotte Nygård

Nygård, Charlotte
Prosjektmedarbeider
email: chanyg@ous-hf.no
tlf: 94 15 24 56

Ellen Støver

Støver, Ellen
Studiesykepleier
email: estoev@ous-hf.no
tlf: 94 87 44 73

Ingunn Sve Sve, Ingun Flatland
Studiesykepleier
email: ifv@ous-hf.no
tlf: 47 60 42 58
 

Zribi, Amani
Sekretær
email: amazri@ous-hf.no
tlf: 94 17 11 87

 

 

Oppdatert 08.03.2019