Ansatte

 

                                              

Kyte, Jon Amund
MD PhD
Overlege, Seksjonsleder
Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte
email: jonky@ous-hf.no
tlf: 22935046

Publications/ Publikasjoner

 

 Paal Brunsvig

Brunsvig, Paal Fr.
MD PhD
Overlege, Enhetsleder Utprøvingsenheten
email: pfb@ous-hf.no
tlf: 22934739

Publications/ Publikasjoner

 

Abdi, Ismail
Prosjektkoordinator
email: ismabd@ous-hf.no
tlf: 23027852

Katinka Bell

Bell, Katinka
Studiesykepleier
email: beq@ous-hf.no
tlf: 22935212

Bjønnes, Maria
Studiesykepleier
email: uxsmfn@ous-hf.no
tlf: 22935796

 

 

 

Bringsli, Solveig
Prosjektkoordinator
email: solbri@ous-hf.no
tlf: 22935177

 

 

Bråthen, Siri
Prosjektkoordinator
email: sibraa@ous-hf.no
tlf: 22935173

 

 

Dahlen, Gunn-Elisabet
Studiesykepleier
email: uxdahg@ous-hf.no
tlf: 22935138

 

Dueland, Svein
MD PhD
Overlege
email: svedue@ous-hf.no
tlf: 22935789

Publications/ Publikasjoner

Signe Ø. Fretland

Fretland, Signe Øien
Prosjektkoordinator
email: sigfre@ous-hf.no
tlf: 22934714

Carin L. Granlund

Granlund, Carin van der Lelie
Prosjektkoordinator
email: carvan@ous-hf.no
tlf: 22935881

Guren, Tormod
MD PhD
Overlege
email: uxtour@ous-hf.no
tlf: 22935175

Publications/ Publikasjoner

Kirsten Thorin Hagene

Hagene, Kirsten Thorin
Enhetsleder forskningssekretariat / Prosjektkoordinator
email: kihage@ous-hf.no
tlf: 22935411
Mobil: 99293273

Kjersti Holmsen

Holmsen, Kjersti
Studiesykepleier
email: kjeho@ous-hf.no
tlf: 22935201

Hege Aker Isaksen

Isaksen, Hege Aker
Studiesykepleier
email: hegis@ous-hf.no
tlf: 22935157

 

Johnsrud, Tine
Prosjektkoordinator
email: johtin2@ous-hf.no
tlf: 22935179

  

 

Kristin B. Nauste Nauste, Kristin Byrkjeland
Studiesykepleier
email: kbs@ous-hf.no
tlf: 22934821
Nyakas, Marta
Overlege
email: marnya@ous-hf.no
tlf: 22935848

Publications/ Publikasjoner
Charlotte Nygård

Nygård, Charlotte
Prosjektmedarbeider
email: chanyg@ous-hf.no
tlf: 22935172

Ellen Støver

Støver, Ellen
Studiesykepleier
email: estoev@ous-hf.no
tlf: 22934730

Ingunn Sve Sve, Ingun Flatland
Studiesykepleier
email: ifv@ous-hf.no
tlf: 22935068
 

Zribi, Amani
Sekretær
email: amazri@ous-hf.no
tlf: 22934809