Kontakt oss

Utprøvingsenheten
Avdeling for kreftbehandling
Oslo Universitetssykehus HF

Besøks- og leveringsadresse
Ullernchausséen 70
0379 Oslo

Postboksadresse
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Lokalisasjon
Kart over Radiumhospitalet
Bygg A, etasje U1

Feasibility forespørsler
Sendes gjerne til OUSHF PB Feasibility Cancer Research Unit hvor de vil bli besvart innen 5 virkedager.

Enhetsleder Utprøvingsenheten
Paal F. Brunsvig, MD PhD
email: pfb@ous-hf.no