Kontakt oss

Utprøvingsenheten
Avdeling for kreftbehandling
Oslo Universitetssykehus HF

Besøks- og leveringsadresse
Ullernchausséen 70
0379 Oslo

Postboksadresse
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Feasibility forespørsler
Sendes gjerne til OUSHF PB Feasibility Cancer Research Unit hvor de vil bli besvart innen 5 virkedager.

Enhetsleder Paal F. Brunsvig, email: pfb@ous-hf.no

Lokalisasjon
Kart over Radiumhospitalet
Ansatte: Bygg F, 4.et.
Poliklinikk: Bygg C, 2.et.