Kliniske studier

Nedenfor finner du direkte lenker til alle utprøvingsenhetens studier som er åpne for inklusjon, kategorisert etter krefttype. Her kan man finne kortfattet informasjon om studiene og nødvendig kontaktinformasjon.

Oversikt over tidlig fase (I og II) studier i Norden finnes på www.nordicnect.org

For mer informasjon ang. kliniske studier se hva er kliniske studier?

Flere kreftformer

Bryst

Føflekkreft

Hjerne

Hode og hals

Mage/tarm

MPNST