Henvisningsrutiner

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Utprøvingsenheten, tlf 22934000.

Primærlegen eller sykehus må sende henvisning til:  
Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo