Henvisningsrutiner

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Utprøvingsenheten, tlf 22934000.

Primærlegen eller sykehus må sende henvisning til:  
Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling / Henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo