Utprøvingsenheten

Alle som får en kreftdiagnose ønsker selvsagt å få den beste behandlingen som finnes. Nye legemidler og behandlingsmetoder for kreft utvikles kontinuerlig, men veien er lang fra et nytt legemiddel første gang prøves ut i mennesker til det er tilgjengelig for alle som kan ha nytte av det. For noen pasienter kan derfor eneste mulighet for å få tilgang til nye lovende medisiner være å delta i såkalte kliniske studier. Kliniske studier (utprøvende behandling) betyr at medisinen testes ut i mennesker for å se om virkningen er som forventet, og om bivirkningene er akseptable.

Utprøvingsenheten er Norges ledende senter for kliniske kreftstudier i fase I/II og er ett av få sentra i Norden som har kompetanse og ressurser til å gjennomføre utprøving av nye kreftbehandlinger som testes ut for første gang i mennesker.

Vårt mål er å gjennomføre forskning av høy kvalitet til beste for nåværende og fremtidige pasienter